Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 200 Kč bez DPH a máte dopravu ZDARMA

 

Doprava nad 1 200 Kč ZDARMA
Vlastnoručně vyráběné náramky z minerálů
Lapače snů z přírodních materiálů


  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Galaxiekamenu.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu Galaxiekamenu.cz je:

Název: Hračky jako dárky s.r.o.
Jednatel: Vršatová Zlatuše
Sídlo: Vikletice 3, 43801 Žatec
IČ: 08585962
DIČ: CZ08585962

Vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44285

Telefon: +420 776 779 769
Email: krasne.hracky@email.cz
Provozní doba: Po-Pá 9:00 - 17:00 hodin
Číslo účtu: 2602054662/2010

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím elektronického obchodu Galaxiekamenu.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje souhlas s platnými obchodními podmínkami, cenami a reklamačním řádem.

2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu i případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.

7. Rozměry, barva a ostatní údaje uvedené na našich stránkách a jiných médiích jsou údaji nezávaznými a vychází z údajů výrobců.

8. Zavazujeme se svým zákazníkům dodávat pouze zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

9. Jsme plátci DPH.

10. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.

11. Vyplněním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

12. Záruční doba na veškeré zboží je 24 měsíců.

 

ZPŮSOB UHRAZENÍ CENY ZA ZBOŽÍ

1. Převodem kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Číslo účtu je uvedeno výše a bude zasláno emailem spolu s pokyny k platbě.

2. Dobírkou v hotovosti v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby.

3. Osobně v hotovosti v případě osobního odběru na adrese: DÁRKY U SUDU, Nákladní 360, Žatec, 438 01 (Po - Pá: 9.00 - 17.00, SO od 9:00 - 12:00 hodin) nebo Dárky u náměstí, Kapitána Jaroše 57, 432 01 Kadaň (Po - Pá: 8.00 - 16.30), dle telefonické dohody.

Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

 

POŠTOVNÉ A ZPŮSOB DOPRAVY

1. Poštovné a balné je závislé na způsobu dodání, na váze zásilky a na státu, kam bude zboží dodáno. Výběr způsobu doručení (poštovného) je prováděn na konci nákupu a cena poštovného a balného je připočtena k celkové částce.

2. Zboží je baleno pečlivě a individuálně.

3. Zboží je zasíláno prostřednictvím PPL a Zásilkovny.

4. Pokud bude zobrazeno nižší poštovné, než odpovídá rozměrům a váze, automaticky se změní na správné při potvrzení objednávky. Na tento fakt budete upozorněni emailem.

5. Pokud zákazník objenané zboží nevyzvedne, je povinen provozovateli uhradit náklady poštovného, které si zvolil při objednávce, a to nejpozději do tří dnů.

 

DODACÍ LHŮTA

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do 2 pracovních dnů. Maximální lhůta činí ve výjimečných případech 7 pracovních dnů. Podrobnosti konkrétní dodací lhůty a dostupnost zboží na skladě budou podrobněji dohodnuty na základě komunikace se zákazníkem. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

REKLAMACE

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Galaxiekamenu.cz (viz. níže) a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem Galaxiekamenu.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci telefonicky nebo pomocí reklamačního formuláře. Postup reklamace naleznete na stránce Vše o nákupu.

2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese krasne.hracky@email.cz, telefonem nebo dopisem. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici). Spotřebitel při uplatnění práva z vadného plnění musí prokázat, že danou věc zakoupil u prodávajícího (faktura).

3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc nemá při převzetí vady. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v paragrafu 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu poškozené součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstanění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat, pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Vše se dá řešit i mimosoudním řešením.

4. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.

5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

6. Reklamace v případě, že dojde ke ztrátě zásilky přepravcem PPL, se řídí reklamačním řádem PPL. Tj. reklamaci lze uplatnit až 14 dnů od odeslání zásilky. Poté běží reklamační lhůta 15 dní. Pokud je reklamačním řízením prokázáno, že došlo k ztrátě zásilky, jsou zákazníkovi na bankovní účet navráceny všechny finanční prostředky (cena zboží a zaplacené poštovné). Pokud se reklamačním řízením prokáže, že zásilka byla doručena zákazníkovi (jeho podpis na převzetí dobírky), nemá zákazník právo na navrácení finančních prostředků. Prosím pamatujte, že téměř všechny problémy je možné po vzájemné dohodě vyřešit. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží. Kupující má právo v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy (zasláním oznámení o odstoupení od smlouvy) do 14 dnů od převzetí zboží /včetně sobot a nedělí/, a to bez udání důvodů. Pokud se tak rozhodne, musí po tomto oznámení zboží poslat zpět. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen prodávajícímu prokázat, že u něho zboží zakoupil. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu), a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Zboží nesmí být poškozeno, musí být pečlivě zabaleno, tak jako při převzetí od prodávajícího, aby při dopravě nedošlo k jeho poškození. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží vrátí prodávajícímu nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: a) zboží bylo omylem zničeno či poškozeno a nebude nalezen výrobek obdobné velikosti, kvality a ceny b) výrazným způsobem se změnila cena zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Rozpor z kupní smlouvy v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

Prodávající se souhlasem zákazníků shromažďuje osobní údaje registrovaných zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do „zákaznické sekce“. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailové zprávy na krasne.hracky@email.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

3. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.6. 2020

 

Novinky z našeho blogu

Jaspis: Podmanivá pestrost, která neomrzí
17.03.2023
Jaspis: Podmanivá pestrost, která neomrzí
Jaspis má mnoho zajímavých vlastností. Čím však rozhodně neoplývá, je nuda. Škála barevných odstínů a jejich vzájemných kombinací, které může tento ob... číst celé
10 nejzajímavějších vlastností citrínu
25.02.2023
10 nejzajímavějších vlastností citrínu
Pomůže proslunit dny i tehdy, pokud se skutečné slunce nesměle schovává za mraky. Jeho hřejivá žlutá barva je laskavým balzámem pro lidskou duši. Citr... číst celé
Růženín: Jak pracovat s kamenem lásky
19.01.2023
Růženín: Jak pracovat s kamenem lásky
Růženín patří k nejkrásnějším odrůdám křemene. Na první pohled zaujme především svým jemným až nadpozemským růžovým zbarvením, podle kterého získal i ... číst celé
Prozkoumejte pestrý svět achátových odrůd
27.12.2022
Prozkoumejte pestrý svět achátových odrůd
Achát s charakteristickými různobarevnými vrstvičkami patří již od starověku mezi vůbec nejoblíbenější drahé kameny. A jeho půvab tkví i ve velké rozm... číst celé
Nepropásněte novinky a slevy!

 

Plaťte u nás bezpečně

 

2023 © Vytvořeno s pozitivní energií
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz